O spoločnosti

cropped-logo-originale-1.jpg

Spoločnosť  INCOS  vznikla v roku 1991  ako plne súkromná akciová spoločnosť, z tímu najskúsenejších pracovníkov Výskumného ústavu výpočtovej techniky v Žiline a Energetických podnikov.

V roku 2002 sme sa stali majiteľmi Vodnej elektrárne Hodonín s inštalovaným výkonom 2 x 1150kW.

 V roku 2006 sme prešli transformáciou na spoločnosť s ručením obmedzeným a zmenou predmetu podnikania predovšetkým v oblasti:

 1. Technické inžinierske poradenstvo a technická pomoc – prednostne pre energiu a ekológiu
 2. Poradenská, expertná a inžinierska činnosť v oblasti prípravy, realizácie a uvádzania do prevádzky investičných energetických celkov a zariadení
 3. Vyhodnocovanie spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania, vlastnej prevádzky a vyraďovania zdrojov energie a tepla (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
 4. Spracovanie faktografických informácií a poskytovanie informačných služieb v oblasti zdrojov energie a tepla (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
 5. Podnikateľské poradenstvo a dokumentácia v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie.
 6. Vypracovanie environmentálneho posúdenia pripravovanej investície podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 7. Príprava projektov malých vodných elektrární
 8. Návrh a optimalizácia informačných systémov
 9. Poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov
 10. Koordinátor projektov, poradenské a administratívne služby

Naše Osvedčenia a Oprávnenia

 1. Osvedčenie Výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou od Ministerstva hospodárstva SR
 2. Osvedčenie Výroba a rozvod tepla od Ministerstva hospodárstva SR
 3. Oprávnenie Zmenový inžinier pre jadrové elektrárne reaktor V230
 4. Oprávnenie Zmenový inžinier pre jadrové elektrárne reaktor V213
 5. Licencia pre prevádzku vodnej elektrárne od Energetický regulační úřad ČR
 6. Prevádzka parných turbín nad 100MW
 7. Prevádzka parných kotlov
 8. Prevádzka plynových turbín
 9. Energetický audítor od Slovenská energetická agentúra

Aktualizované: 14.02.2024